050 40 68 80 sint-andries@mastbrugge.be

Inschrijvingen

Leerlingen kunnen na de paasvakantie elke dag in MAST Sint-Andries terecht voor een inschrijving. Ook op de infodag op de laatste zaterdag van april kan er ingeschreven worden.
Breng zeker de identiteitskaart mee!
Leerlingen van het zesde leerjaar of in sommige gevallen van het vijfde leerjaar krijgen een studieadvies voor de start van de paasvakantie. Ook de leerlingen uit de schoolverlatersklassen van het Bijzonder Onderwijs ontvangen dergelijk studieadvies. Breng dit advies voor de 1B-richting ook zeker mee. Enkel leerlingen zonder Getuigschrift Basisonderwijs kunnen ingeschreven worden in 1B.

Je bent pas definitief ingeschreven wanneer jij en je ouders zich akkoord hebben verklaard met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school en wanneer je ouders de engagementsverklaring hebben ondertekend.

X