050 40 68 80 sint-andries@mastbrugge.be

Afwezigheden en ziekte

Ben je ziek, dan vragen we dat je ouders of opvoeders de school hiervan telefonisch op de hoogte brengen.
Als je afwezigheid niet gemeld werd, belt de school je ouders of opvoeders op.
Kom je terug naar school, dan breng je onmiddellijk je ziektebriefje mee. Dit is ofwel een doktersbriefje of één van de vier briefjes uit je agenda (bij een afwezigheid van maximum 3 dagen) dat door je ouders ingevuld en ondertekend wordt.
Als de vier briefjes in de agenda opgebruikt zijn, heb je voor elke afwezigheid omwille van ziekte, ook al is het maar één dag, een doktersattest nodig.

Als je om een persoonlijke reden niet naar school kunt komen, dan vragen je ouders hiervoor op voorhand – via de schoolagenda – schriftelijk toestemming mét opgave van de reden. De directie kijkt na of er toestemming gegeven kan worden.

Tijdens de zomervakantie is MAST Sint-Andries elke werkdag open van 9u. tot 12.30u en van 14u. tot 17.30u.
De administratieve sluiting loopt van woensdagnamiddag 6 juli tot en met maandag 15 augustus 2022.
Het nieuwe schooljaar start op donderdag 1 september om 9.30u. en eindigt om 15.55u.
Aanmelden
kan hier digitaal voor het schooljaar 2022-2023 (1B volzet)

X