050 40 68 80 sint-andries@mastbrugge.be

Onkosten op school

5 keer per jaar wordt de schoolrekening doorgemaild of op papier bezorgd (indien geen mailadres). De schoolrekening omvat de kosten die niet via de betaalsleutel betaald worden. Een lijst met verplichte en niet verplichte uitgaven zal je bij de start van het schooljaar of bij inschrijving krijgen (klik hier om deze lijst te bekijken). De betaling voor de uitgaven kan op verschillende manieren gebeuren: via de elektronische betaalsleutel, via de schoolrekening of door het geld cash op te halen in de klas.

Betaalsleutel (xafaxsleutel)

Op school werken we met een betaalsysteem om vaste uitgaven te regelen. Via een opwaardeerder kan je geld opladen op een sleutel die als een betaalkaart werkt. Hiermee kan je kopieën, kooklessen, maaltijden, broodjes en drankjes betalen. Op vraag van je ouders of opvoeders bezorgen we maandelijks een overzicht van wat er met de sleutel betaald werd.

X