050 40 68 80 sint-andries@mastbrugge.be

Betrokkenheid en school- en ouderraad    

De betrokkenheid van u als ouder uit zich vooral in het aanmoedigen van uw dochter/zoon, het wekelijks nazien en ondertekenen van de agenda én de aanwezigheid op oudercontacten en infomomenten.
Indien de nood zich voordoet, nodigen we individuele ouders ook extra uit voor een gesprek, of kan u zelf ook contact nemen, via de agenda, telefoon of mail om belangrijke zaken i.v.m. het schoollopen van uw kind te melden of te vragen.
Aarzel dus niet de school te contacteren (050 40  68 80 of sint-andries@mastbrugge.be ) als u vragen heeft, of over iets twijfelt. We proberen u dan zo snel mogelijk met de juiste persoon in contact te brengen: de klassenleraar, de leerlingbegeleiding, de CLB-medewerker, een vakleraar of iemand van de directie.

Een andere vorm van betrokkenheid op school kan via een ouderraad. Zo probeerden we de voorbije jaren voldoende ouders eenmaal per trimester bijeen te brengen, maar we haalden zelden of nooit een groepje van 10 ouders. Dat is een te kleine groep om zaken te organiseren.
Daarom besliste de ouderraad vorig jaar de formele bijeenkomsten af te schaffen, maar wel de ouders te vragen een handje toe te steken bij bepaalde gelegenheden, zoals de barbecue-avond, een muziekfestival, de infodag…
U hoort dus nog van ons!

X