050 40 68 80 sint-andries@mastbrugge.be

50 jaar SPES NOSTRA…. 50 jaar STERK IN ZORG

Op 1 september 1965 richtte zuster Annie Vandenberghe van de Zusters van Liefde van Heule zich tot de bevolking van Sint-Andries. Zuster Annie schreef:

“Goed nieuws! Als u voor uw dochter een goede school met degelijk onderwijs zoekt, kunt u voortaan ook op Sint-Andries terecht. Zo hoeft uw dochter niet 4 keer per dag de gevaarlijke weg naar Brugge af te leggen.” 

De start van het eerste jaar Huishoudkunde in de school Spes Nostra langs de Gistelse Steenweg was hiermee een feit!

Technisch en Beroepsonderwijs in Spes Nostra

De congregatie van de Zusters van Liefde van Heule, richtte de secundaire afdeling Spes Nostra op, in nieuwe lokalen achter de bestaande lagere school op de Gistelse Steenweg 440. Directrice werd zuster Annie Vandenberghe. Zij leidde de school tot de komst van een lekendirecteur in 1976. Het eerste jaar gaf zuster Annie ook Nederlands, geschiedenis en catechese.

Er kwamen meteen twee oriëntatiejaren: een Sociaal-Technische en het Familiale, d.w.z. een lager secundair beroepsonderwijs. Er was plaats voor kleding, verkoop en retouches.

Drie jaar later al kon de school uitpakken met een voor heel Brugge nieuwe beroepsopleiding in het hoger secundair onderwijs: gezins- en sanitaire hulp.

De lagere cyclus telde geen drie, maar vier jaar. Het vierde jaar was een finaliteitsjaar. Zo konden leerlingen een jaar langer op schoolblijven. Een interessante optie, zolang er geen leerplicht tot 18 jaar bestond.

In 1976 oordeelden de zusters dat het niet langer opportuun was dat zij zelf de school leidden. De heer Johan Stellamans werd de eerste lekendirecteur.

Hij kon meteen aan de slag als bouwheer. Hij werkte de bouw van  vier nieuwe klassen verder af . Aangezien het leerlingenaantal bleef stijgen werden er in 1981 nog eens vier klassen en een polyvalente zaal bijgebouwd. Hij liet meteen ook het omliggende terrein aanleggen, een bredere en vriendelijkere toegang tot de middelbare afdeling, een ruimere speelplaats, een parking en groene zones.

Het werden jaren van groei en bloei, van grote en dichtbevolkte klassen. Enkele jaren waren er zelfs wachtlijsten. Begin jaren ’80 telde de school 330 leerlingen.

In al die jaren hebben de opleiding en de tewerkstelling van de leerlingen een hele evolutie doorgemaakt. In de jaren ’70 lag het accent vooral op verzorgingstechnieken ter voorbereiding van tewerkstelling in ziekenhuis-afdelingen. Daar kwam vrij snel verandering in. De verschuiving naar de thuiszorg en de gestage veroudering van de bevolking bracht namelijk met zich mee dat de Gezins- en Sanitaire Helpsters (GSH) meer en meer georiënteerd werden naar rust- en verzorgingstehuizen en naar gezinsdiensten.

Samen met OLVH

Met de komst van het VSO in 1986-1987 werden de studierichtingen verdeeld over de vier vestigingsplaatsen van het Sint-Lodewijksinstituut. Spes Nostra dat al een volledige tweede graad, dus vier jaar Sociaal-Technische aanbood, moest voortaan het sociaal-technisch onderwijs overlaten aan het Immaculata-instituut. Deze ingreep werd door de meeste collega’s van Spes Nostra betreurd.

De malaise in de paramedische wereld in de jaren ’80 was ook in het onderwijs voelbaar: minder jongeren kozen voor de ‘zachte sector’ zoals verpleegkunde. Ook de dichtbevolkte klassen Gezins- en Sanitaire Hulp (tot meer dan 60 leerlingen per jaar) behoorden tot het verleden.

Daarom werd de school door de Inrichtende Macht van het Sint-Lodewijksinstituut, waartoe Spes Nostra van bij het begin in 1979 behoorde, in september 1985 ondergebracht in het grotere geheel van het O.-L.-V.-Hemelvaartinstituut. Meteen nam Willy Van Houcke, die al directeur was van OLVH, ook in Spes Nostra het roer in handen.

Sterk in zorg
De beroepsrichting Verzorging bleef al die jaren de sterke pijler.

Jaarlijks studeerden steeds weer een aantal vakbekwame mensen af die onmiddellijk hun plaats vonden op de arbeidsmarkt.

In 1988 gaf de wetgever de kans een 7de vervolmakings- en specialisatiejaar Personenzorg op te richten. De leerlingen kregen de gelegenheid hun opleiding te vervolmaken en uit te breiden op het vlak van kraamzorg, kinderopvang en hoogbejaardenhulp. Bovendien verwierven zij, mede door een goed begeleid stagepakket, nu ook het gehomologeerd getuigschrift Secundair Onderwijs , wat hen toelaat hogere studies aan te vangen. Eind jaren ’90 stond de school voor een nieuwe kans en een nieuwe uitdaging. De studierichtingen Gezins- en Sanitaire Hulp en Kinderverzorging werden omgevormd tot één gemeenschappelijke richting, nl. Verzorging. Bovendien werd het  7e Specialisatiejaar Personenzorg op 1 september 1997 omgezet in de afzonderlijke specialisatiejaren Kinderzorg én Thuis- en Bejaardenzorg. Het kostte heel wat lobbywerk en onderhandeling van de toenmalige directie om ook het 7e specialisatiejaar Kinderzorg in Spes Nostra te mogen inrichten.

Op 19 april 1997 was er reden tot feesten! Het dertigjarige bestaan van Spes Nostra én het vijfentwintig jarige bestaan van de opleiding Gezins- en Sanitaire Hulp (nu ‘Verzorging’) werden gevierd met een academische zitting in aanwezigheid van de adjunct-kabinetschef van dhr. Luc Martens, Vlaams minister van Gezin en Welzijn. Daarna volgde een grootse reünie van oud-leerlingen.

In maart 2001 verlieten de laatste zusters van Liefde het kloostergebouw vooraan de school. Op 1 januari 2003 volgde Veerle Devos Willy Van Houcke op als directeur, en in 2005 ging Johan Stellamans na 29 jaar leiding geven met pensioen. Ann Opsomer nam zijn taak  als directiemedewerker over en werd later adjunct-directeur. Op 1 september 2015 nam Nathalie Vanderiviere de taak van Veerle Devos als directeur over.

De jongste vijftien jaar werd er ook volop geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur: een nieuw lerarenlokaal, een nieuwe mediaklas, laptop en beamer en chromebooks in elke klas, een didactische tuin samen met de basisschool,  en een spiksplinternieuwe kookklas naast de bestaande keuken.
Niet alleen de infrastructuur werd gemoderniseerd,  ook op onderwijskundig vlak is de school voortdurend in evolutie.

Op 19 april 1997 was er reden tot feesten! Het dertigjarige bestaan van Spes Nostra én het vijfentwintig jarige bestaan van de opleiding Gezins- en Sanitaire Hulp (nu ‘Verzorging’) werden gevierd met een academische zitting in aanwezigheid van de adjunct-kabinetschef van dhr. Luc Martens, Vlaams minister van Gezin en Welzijn. Daarna volgde een grootse reünie van oud-leerlingen.

In maart 2001 verlieten de laatste zusters van Liefde het kloostergebouw vooraan de school. Op 1 januari 2003 volgde Veerle Devos Willy Van Houcke op als directeur, en in 2005 ging Johan Stellamans na 29 jaar leiding geven met pensioen. Ann Opsomer nam zijn taak  als directiemedewerker over en werd later adjunct-directeur. Op 1 september 2015 nam Nathalie Vanderiviere de taak van Veerle Devos als directeur over.

De jongste vijftien jaar werd er ook volop geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur: een nieuw lerarenlokaal, een nieuwe mediaklas, laptop en beamer en chromebooks in elke klas, een didactische tuin samen met de basisschool,  en een spiksplinternieuwe kookklas naast de bestaande keuken.
Niet alleen de infrastructuur werd gemoderniseerd,  ook op onderwijskundig vlak is de school voortdurend in evolutie.

X