050 40 68 80 sint-andries@mastbrugge.be

Psychisch en sociaal functioneren

Als school zetten we in op het welbevinden en optimaal functioneren van leerlingen door te voorzien in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding.

Deze zorg dragen we als team met de coaches en klassenleraars als eerste aanspreekpunt en het zorgteam met de leerlingbegeleidster, directie en het CLB. Als team zetten we ons op meerdere domeinen in.

We vinden het belangrijk dat iedere leerling zich goed voelt op school. We bewaken dit door het creëren van een veilig klasklimaat, aangepaste middagactiviteiten, inzetten op sociale vaardigheden en herstelgericht werken bij conflicten,… Soms is verdere individuele hulp toch nodig en wordt dit geboden door de leerlingbegeleidster.

Praktische info

Met welke vragen kan je waar terecht?

coach of vakleerkracht

 • ik was afwezig en mijn cursus is niet ingevuld
 • ik begrijp de leerstof niet goed
 • ik weet niet hoe ik moet studeren
 • ik heb een probleem met een medeleerling
 • ik voel mij niet goed in de klas

 

Leerlingbegeleiding (de leerlingbegeleidster heeft discretieplicht)

 • ik heb nood aan ondersteuning of studiebegeleiding
 • ik wil een andere richting volgen
 • ik heb ruzie met een medeleerling of leerkracht en het raakt niet opgelost
 • ik word gepest
 • ik voel mij niet goed in mijn vel
 • Ik heb zorgen thuis

 

CLB  (de medewerkers van het CLB hebben beroepsgeheim)

 • ik heb nood aan een gesprek met iemand buiten de school
 • ik heb nood aan begeleiding buiten de school
 • ik wil een andere richting kiezen maar weet niet wat

 

Hoe bereik je de leerlingbegeleiding?

Als leerling vraag ik eerst hulp aan mijn leerkracht en pas daarna maak ik een afspraak met leerlingbegeleiding.

Als ouder neem ik tel. contact op met het onthaal en word doorverwezen naar de leerlingbegeleiding of ik stuur een mail naar elke.vanparys@mastbrugge.be.

 

Hoe bereik je het CLB?

Ik maak een afspraak via de leerlingbegeleiding of neem rechtstreeks contact op met Wendy Ketels, de contactpersoon van onze school.

Sint-Maartensbilk 2, 8000 Brugge
Tel 050 44 02 20
e-mail: wendy.ketels@vrijclbdehavens.be

X