050 40 68 80 sint-andries@mastbrugge.be

Troeven

Sterk in zorg

In de afdeling MAST Sint-Andries kun je terecht voor een stevige zorgopleiding. We bereiden jonge mensen voor op een job als zorgkundige of begeleider in de kinderopvang, én tegelijkertijd zorgen we op school ook goed voor jou!

Lees meer

In de afdeling MAST Sint-Andries kun je terecht voor een stevige zorgopleiding. We bereiden jonge mensen voor op een job als zorgkundige of begeleider in de kinderopvang. Je krijgt kansen om je kennis bij te spijkeren en te oefenen in de les. Op stage leer je natuurlijk alle kneepjes van het vak. Als kleine school kunnen we extra werk maken van fijn samenleven en –werken, respect hebben voor elkaar en het milieu, gezonde voeding… We proberen er ook voor te zorgen dat er niet gepest wordt. Onze slogan is dan ook: Sterk in zorg!

 

Vernieuwend onderwijs: Hoe leer jij?

Leerlingen verschillen. We maken het leren voor elke leerling boeiend door te werken met o.a. chromebooks,  activerende werkvormen , werkplekleren  en leren via projecten.

Lees meer

Leerlingen verschillen. Elke leerling leert anders en de zin/goesting om te leren is niet bij iedereen even groot. Daarom gingen we als team op zoek naar manieren om beter in te spelen op deze verschillen, om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling en op maat te ondersteunen. We maken het leren voor elke leerling boeiend door te werken met o.a. chromebooks, activerende werkvormen (werkvormen waardoor leerlingen bij de les blijven), co-teaching (met twee of drie leraren voor één klas), een graadklas (1B en 2B zitten voor heel wat vakken samen), werkplekleren en vakoverschrijdend werken via projecten. Ook een vernieuwd lokaal met vlot verplaatsbare tafels, stoelen en kasten ondersteunt deze manier van werken.

Leren buiten de schoolmuren

Waar we kunnen, verlaten we de school om levensecht onderwijs te geven. In de derde graad maken stages en werkplekleren een belangrijk deel uit van de opleiding.

Lees meer

In de derde graad maken stages en werkplekleren een heel belangrijk onderdeel uit van de opleiding.Naast een sterke beroepsopleiding, zetten we maximaal in op een brede algemene vorming.  Dat uit zich o.a. in de  keuze om ook Engels naast Frans aan te bieden, maar ook in cultuurprojecten, studiereizen, schoolverlatersproject.

 

Waar we kunnen, verlaten we de school om levensecht onderwijs te geven:Les over het justitiesysteem in België? We gaan op bezoek in de rechtbank van Brugge. Les over het openbaar vervoer? Leerlingen plannen zelf hun verplaatsing naar een dienstencentrum. Les over de planeten? We gaan naar het observatorium in Beisbroek. Les over verkiezingen? We organiseren een verkiezingsdebat. In de tweede graad maken de leerlingen kennis met ouderen en kinderen in dienstencentra, kinderdagverblijven, kleuterklassen of woonzorgcentra. 

We maken kennis met een klassiek concert in Concertgebouw Brugge, we gaan naar een toneelvoorstelling. Ook studiereizen naar Brussel, Antwerpen, Breendonk, Gent, Parijs, Londen, Nederland staan op het programma. 

 

Werkplekleren

Onder begeleiding van een leraar gaan leerlingen in kleine groepen leren op het werkveld. Dat is werkplekleren.
Bij stages worden leerlingen individueel begeleid  door een mentor ter plaatse én een stageleraar van de school. Onmisbaar in onze opleidingen.

Lees meer

Werkplekleren en goed begeleide stages zijn onmisbare pijlers in de opleiding tot zorgkundige of begeleider in de kinderopvang. Onder begeleiding van een leraar gaan leerlingen in kleine groepen leren op het werkveld: een verhaal brengen voor peuters, maaltijd bedienen bij ouderen, hef- en tiloefeningen onder leiding van een kinesist van een woonzorgcentrum; theorieles over stomazorg in het woonzorgcentrum, gekoppeld aan praktijkoefening; spelactiviteit begeleiden op woensdagnamiddag in de buitenschoolse opvang; samen maaltijd bereiden met enkele bewoners… zijn slechts enkele voorbeelden van werkplekleren. De moderne infrastructuur van de woonzorgcentra is voorzien om instructiemomenten ter plaatse te kunnen geven. Als bevoorrechte partner maken we daar gretig gebruik van. Stages nemen een specifieke plaats in de opleiding in. Leerlingen worden tijdens stages intensief begeleid door mentoren ter plaatse en stageleraars van de school. We investeren sinds jaren in een heel goede samenwerking met het werkveld, en dit resulteert in kwaliteitsvolle stagebegeleiding op maat van elke leerling. Stageleraars zijn steeds bereikbaar voor ouders, leerlingen en stagementoren indien overleg of ondersteuning nodig is tussen de geplande stagebezoeken.

 

MAST Sint-Andries fietst

Voor activiteiten buiten de school gebruiken we zoveel als mogelijk de fiets. Dit past binnen ons gezondheidsbeleid. Je kan hiervoor een fiets van de school gebruiken.

Lees meer

Veel bewegen en evenwichtig eten (groenten, fruit, weinig suikers…) zijn nodig om gezond te leven. Een gezonde leefhouding vormt de rode draad door onze school en onze opleiding. Voor activiteiten buiten de school gebruiken we zoveel als mogelijk de fiets. De leerlingen van 1B oefenen hun fietsvaardigheid tijdens de LO-les. Als je een fiets nodig hebt, word je op voorhand verwittigd. We vragen dan ook om zoveel mogelijk je eigen fiets mee te brengen. Lukt dit niet, dan hebben we op school een aantal fietsen die je kan lenen. Om hiervan gebruik te maken, reserveer je op voorhand een fiets op het onthaal. Bij verplaatsingen met de fiets tijdens de schooluren wordt er altijd en door iedereen een fluo-hesje gedragen. We raden je natuurlijk ook aan om – indien haalbaar – elke dag met de fiets naar school te komen. Zo begin je fit aan de dag en loopt het schoolleven op wieltjes.

Zingeving

We willen  met iedereen op school op zoek gaan naar wat zin geeft aan het leven.
Tijdens ontmoetingsmomenten staan wij stil bij belangrijke levenservaringen, zoals rouw en verdriet, vreugde, hoop en dankbaar zijn.

Lees meer

Wat maakt je blij? Wat is voor jou belangrijk? Wat kwetst jou? Weet jij waarom je leeft? Waarvoor je leeft? Interessante vragen. Daarom willen wij samen met iedereen op school op zoek gaan naar wat zin geeft aan het leven. Wij laten ons daarbij graag leiden door de woorden en daden van Jezus en hebben respect voor de overtuiging van anderen. Tijdens ontmoetingsmomenten, zoals vieringen en bezinningen, staan wij stil bij belangrijke levenservaringen, zoals rouw en verdriet, vreugde, hoop en dankbaar zijn. Door samen, zonder vooroordelen, in alle openheid, op zoek te gaan naar wat ons verbindt, kunnen wij misschien iets ontdekken van het Mysterie dat rond ons en in ons leeft.

 

X