050 40 68 80 sint-andries@mastbrugge.be

Lessentabel 1ste graad 1ste leerjaar

 

1B is bedoeld voor leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs. Vaak loopt het leren voor jou niet gemakkelijk. Daarom zetten we vooral in op je welbevinden, op het leren al doende en het leren op je eigen maat. Je goed voelen én uitgedaagd worden op jouw niveau zijn voorwaarden om liever én beter te leren.

Basisvorming

Voor de vakken wiskunde, Nederlands, Frans, Engels, natuur en ruimte, mavo en techniek werk je samen met de leerlingen van het tweede jaar onder begeleiding van twee of drie leerkrachten. Zo word je uitgedaagd op jouw niveau en ervaar je dat leren ook fijn kan zijn. Voor de hoofdvakken onderscheiden we drie niveaus, ook wat evaluatie betreft. In 1B bezit je een persoonlijk Chromebook (huren of kopen) waarmee je je digitale vaardigheden én leerstof inoefent op jouw tempo.

Wat na 1B?

Wanneer je geslaagd bent in 1B behaal je je getuigschrift basisonderwijs en kan je starten in 1A of doorstromen naar 2B.

Uitbreiding basisvorming

Naast de basisvorming krijg je bij ons een uur extra beweging en beeld. Leren is immers méér dan alleen lezen en rekenen. Je proeft ook van het koken in een voedingsatelier én je krijgt één uur sociale vorming, waarin je jezelf beter
leert kennen en goed leert omgaan met anderen. In het projectuur of klasuur werk je met je klassenleraar rond leren leren en oefen je je sociale vaardigheden in de klasgroep.

Het onderwijs in MAST
is gebaseerd op drie pijlers:
leren, organisatie en
welbevinden.
_______

Eerste graad — 1B
Basisvorming voor alle leerlingen27u
Godsdienst2u
Lichamelijke opvoeding2u
Maatschappelijke vorming3u
Nederlands3u
Wiskunde3u
Project algemene vakken (wiskunde en Nederlands)2u
Frans / Engels3u
Muziek2u
Beeld2u
Techniek3u
Natuur en ruimte2u
Uitbreiding basisvorming5u
Projectuur1u
Voedingsatelier1u
Beeld1u
Beweging1u
Sociale vorming1u
Totaal aantal contacturen32u

Werken met Chromebooks

Leren al doende

School zorgt voor alle
mappen en materiaal

Elke leerling
wordt
uitgedaagd

Nieuw lokaal
ruim en licht

“Co-teachen is fijn als er enkele
leerlingen om extra uitleg vragen.
De ene leerkracht kan met dat groepje
leerlingen aan de slag,

terwijl de andere leerkracht
verder gaat met de les”

X