050 40 68 70 onthaal@olvh-brugge.be
  • OLVH - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  •         
  • OLVH - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  •         

Visietekst leesbeleid

Als school vinden we een goed leesbeleid waarmee we leerlingen en personeelsleden aanmoedigen om graag en veel te lezen een echte must. Tijdens schooljaar 2020-2021 werden we geselecteerd voor een leesproject ‘Samen bouwen aan een kwalitatieve leesomgeving op school’, van Iedereen Leest. Dat project was voor ons hét moment om de bibliotheek verder uit te bouwen als gezellige en inspirerende leesplek en lezen – in de brede zin van het woord – te verankeren in het samen leren en samen leven in OLVH.

Onze overtuiging dat lezers een grotere woordenschat hebben en minder moeite hebben om teksten te begrijpen werd tijdens het eerste congres al door leesexperts bevestigd. Aandacht voor lezen in en buiten de klas vinden we echter niet enkel belangrijk omdat het de taalvaardigheid van de lezers verhoogt, maar ook en misschien wel vooral omdat het onze leerlingen en leerkrachten de kans biedt zich cultureel en sociaal verder te ontplooien. Dankzij boeken komen lezers immers op een veilige en toch levensechte manier met culturen, situaties en verschillende karakters in contact. Het helpt hen een eigen identiteit met een brede blik op de wereld te vormen. Tenslotte kan lezen natuurlijk ook gewoon een echte bron van ontspanning voor leerlingen en leerkrachten zijn.

Uiteraard wordt in de taallessen al ruim aandacht aan lezen besteed. De leerplannen van die vakken verlangen het namelijk dat leerlingen op verschillende manieren met een groot gamma van teksten in contact komen. Als school willen we echter ook inzetten op het maken van de transfer van deze leesstrategieën naar de andere vakken. Hiervoor werken we de komende schooljaren aan een leeswijzer die leerlingen én leerkrachten zal helpen de juiste stappen richting een goed leesbegrip te zetten.

Daarnaast vinden we het ook belangrijk dat de school een stimulerende leesomgeving biedt. Dankzij Iedereen Leest kregen we een budget om ons boekenaanbod te vernieuwen. We willen van de vernieuwde bibliotheek een plek maken die aanzet tot lezen en tevens een oase van rust tijdens de drukke schooldag is. Recent werden ook zitbanken en een minibib geïnstalleerd om leerlingen bij mooi weer de kans te geven om over de middag bij een boek te ontspannen.

In Brugge is er een moderne centrale bibliotheek met een uitgebreid netwerk aan bibliotheken in de deel- en randgemeenten die ons willen ondersteunen bij het opzetten van projecten en het maken van de juiste boekenkeuzes. De eerste stappen naar een goede band met de plaatselijke bibliotheek zijn gezet. We zijn ervan overtuigd dat we leerlingen zo kunnen helpen om de weg naar de bibliotheek en de goesting om te lezen (terug) te vinden. Ook het uitnodigen van auteurs, zodat leerlingen kunnen luisteren naar en in gesprek gaan met schrijvers, staat op de agenda van OLVH. We proberen leerlingen met boeken vertrouwd te maken door lezen, literatuur, toneel en poëzie regelmatig in de kijker te zetten. We geloven namelijk dat zien lezen, doet lezen!

We doen sinds schooljaar 2021-2022 ook mee aan de Leesjury. Dit is het vervolgverhaal van de vroegere Kinder-en Jeugdjury. We sluiten aan bij groepen 6 en 7 om zo onze oudste leerlingen bij hun boekkeuze begeleiden.

X