050 40 68 70 onthaal@olvh-brugge.be
  • OLVH - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  •         
  • OLVH - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  •         

Praktische info

Afwezigheden en ziekte

Ben je ziek, dan vragen we dat je ouders of opvoeders de school hiervan telefonisch op de hoogte brengen.
Als je afwezigheid niet gemeld werd, belt de school je ouders of opvoeders op.
Kom je terug naar school, dan breng je onmiddellijk je ziektebriefje mee. Dit is ofwel een doktersbriefje of één van de vier briefjes uit je agenda (bij een afwezigheid van maximum 3 dagen) dat door je ouders ingevuld en ondertekend wordt.
Als de vier briefjes in de agenda opgebruikt zijn, heb je voor elke afwezigheid omwille van ziekte, ook al is het maar één dag, een doktersattest nodig.

Als je ziek wordt en in de loop van de dag, dan ga je naar het onthaal. In overleg wordt gezocht naar de beste oplossing. Ook indien je naar huis kan/mag gaan heb je een briefje nodig om je afwezigheid te verantwoorden.

Als je om een persoonlijke reden niet naar school kunt komen, dan vragen je ouders hiervoor op voorhand – via de schoolagenda – schriftelijk toestemming mét opgave van de reden. De directie kijkt na of er toestemming gegeven kan worden.

Avondstudie

Er is avondstudie voorzien op maandag, dinsdag en donderdag. De korte studie duurt van 16.15 u tot 17 uur. De lange studie duurt van 16.15 u. tot 17.45 uur. Het is voor leerlingen niet verplicht om deel te nemen aan de avondstudie. Indien een leerling wenst in te gaan op dit vrijblijvend aanbod dan kan dit door in te schrijven via het google formulier dat wordt verstuurd bij het begin van elke periode via smartschool. Wanneer je inschrijft voor de avondstudie dan is dit voor een volledige periode, bijvoorbeeld van september tot aan de herfstvakantie. Bij het begin van een volgende periode krijg je terug een google formulier doorgestuurd via smartschool. Wie de studie niet kan bijwonen (vb. door een doktersbezoek) brengt vooraf met een schriftelijk bewijs van de ouder(s) het onthaal op de hoogte.
We vragen een bijdrage van 1 euro per keer dat een leerling studie volgt. Het bedrag wordt telkens afgehouden van de Xafax (een elektronische betaalsleutel). 
Bij vragen kan je terecht bij onthaal@olvh-brugge.be.

Inhaal- en strafstudie
Inhaalstudie

Was je afwezig en kon je een test niet maken, dan kan je die test inhalen op vrijdagavond. De inhaalstudie start om 16.15 uur en eindigt ten laatste om 18.15 uur. Ben je klaar met je test, dan mag vertrekken. Je maakt afspraken met je vakleerkrachten over wat je moet inhalen en wanneer je naar de inhaalstudie komt. Vergeet je niet te controleren of je cursus is aangevuld?

Strafstudie

Wanneer je het schoolreglement hebt overtreden, kan je strafstudie krijgen. De strafstudie gaat door op vrijdagavond van 16.15 uur tot 18.00 uur. Wanneer je herhaaldelijk te laat komt verwachten we jou voor een verplicht bezoek aan de strafstudie. Afhankelijk van de ernst kan je één of twee uur strafstudie krijgen. Meer informatie kan je vinden in het schoolreglement.

Kledij

We verwachten dat onze leerlingen verzorgde kledij dragen en een verzorgd voorkomen hebben. Leerlingen dragen geen opvallende make-up, hebben een verzorgde haartooi, dragen geen overdadige of opvallende sieraden en geen piercings. Op school dragen de leerlingen geen vrijetijdskledij of extravagante kledij. Een lange broek, bermuda, jurk of rok kunnen. Een short beschouwen we als vrijetijdskledij. Topjes, bloesjes, jurkjes met open rug of dunne bandje worden niet op school gedragen.

Middagpauze

’s Middags kunnen de leerlingen een gezonde maaltijd kopen in het schoolrestaurant. Een maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht, een dessert en water. Er kan ook een belegd broodje worden besteld. Wie liever zijn boterhammen meebrengt van thuis, koopt een drankje in de refter of bestelt soep. De leerlingen betalen met hun Xafax sleutel. Dit systeem registreert meteen ook de aanwezigheden over de middag. Leerlingen die in de buurt wonen kunnen uiteraard ook naar huis gaan om te eten. De leerlingen van de derde graad mogen, indien ze toestemming hebben van hun ouders, buiten de school eten.

Over de middag worden verschillende activiteiten georganiseerd op school. Het departement sport organiseert vaak sportactiviteiten. Jaarlijks is er de dag van de jeugdbeweging waar heel wat leerlingen aan mee doen. Bij mooi weer trekken we naar de groene speelplaats bij het huisje aan de overkant van de straat. Twee keer per week biedt departement sociaal wereldwinkel producten te koop aan. In de studiezaal worden soms spelletjes gespeeld. Twee keer per jaar is er posterbeurs. Je kan ook meedoen aan schrijf ze vrij dag van Amnesty International. De vergaderingen van het leerlingenparlement worden meestal over de middag georganiseerd. Uiteraard kunnen leerlingen daarnaast op de speelplaats zitten om te voetballen, pingpong te spelen of wat bij te praten.

Onkosten op school

Tijdens het schooljaar worden er kosten gemaakt. Een lijst met verplichte en niet verplichte uitgaven zal je bij de start van het schooljaar of bij inschrijving krijgen. De betaling voor de uitgaven kan op verschillende manieren gebeuren: via de elektronische betaalsleutel, via de schoolrekening of door het geld cash op te halen in de klas.

Schoolrekening

De schoolrekening omvat de kosten die niet via de betaalsleutel betaald worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om kopieën die door de leraars gemaakt worden als onderdeel van de cursus voor hun vak, huurkosten voor het gebruik van boeken die door de school aangekocht werden en door de leerlingen gebruikt worden tijdens de lessen of kosten voor uitstappen.
De rekening wordt digitaal bezorgd (een geprinte versie kan op aanvraag).

Een overzicht van de bijdragen per jaar vind je in het document ‘Financiële bijdragen’.

Schoolboeken

Vanaf schooljaar 2024-2025 werken we samen met boekenleverancier Studioshop. Binnenkort vindt u hier meer informatie.

School- en ouderraad
Schoolraad

De schoolraad bestaat uit een afvaardiging van de leerlingen, ouders, personeelsleden en de lokale gemeenschap. De voorzitter van de schoolraad is meneer Olivier Machiels. Wie meer informatie wil over de schoolraad kan terecht op de smartschoolpagina van de school of meneer Machiels contacteren olivier.machiels@olvh-brugge.be.

Ouderraad

Om van een duurzame schoolgemeenschap te spreken tracht OLVH breed te luisteren en te voelen. Zo verkrijgt onze school een solide draagvlak, opgebouwd vanuit zijn basis. De ouderraad heeft hierin naast enkele andere organen een belangrijke rol. Een 5 – tal keer per jaar komt onze ouderraad samen om van ideeën te wisselen. Er worden heel diverse items besproken en afgetoetst: komende en afgelopen activiteiten, gebeurtenissen, belangrijke beleidskeuzes, financiële implicaties, …   Verder organiseert de ouderraad jaarlijks de OLVH – quiz met als doel onze schoolgemeenschap te verbinden. Indien jou dit zinvol lijkt om bij te dragen (structureel of adhoc) contacteer dan graag de voorzitter van onze ouderraad via ouderraad@olvh-brugge.be 

Verzekeringen

Onze school is verzekerd tegen ongevallen die gebeuren binnen het “schoolleven”. Dat wil zeggen dat je verzekerd bent tegen ongevallen die gebeuren op school tijdens de lessen, op uitstappen die je maakt met de school én op weg van en naar de school. Om ervoor te zorgen dat je op gepaste wijze vergoed wordt, is het van belang om alle documenten op de juiste manier in te vullen en aan de school te bezorgen.

Melding van het ongeval

Ben je gekwetst geraakt op (de weg naar) school, dan kom je altijd langs op het onthaal om dat te melden. Als het noodzakelijk is om een dokter te raadplegen, dan krijg je formulieren mee om aangifte te doen bij onze schoolverzekering. Op die manier worden de onkosten die je daarvoor maakt, terugbetaald.

In te vullen documenten

In het onthaal krijg je de nodige uitleg en documenten mee. In deze bundel vind je een ongevalsverklaring, een geneeskundig getuigschrift en een uitgavenstaat. Het geneeskundig getuigschrift wordt ingevuld door de arts die jou behandelt. In de uitgavenstaat staan alle gegevens over de onkosten die je maakte. Vul hierop zeker het bankrekeningnummer in, waarop de uitbetaling moet gebeuren. Het is belangrijk dat je zelf eerst alle kosten voor ziekenhuis, dokter of apotheker vergoedt. Om de onkosten voor de gemaakte dokterskosten terug te krijgen, ga je eerst langs bij het ziekenfonds. Je vraagt een “attest voor tussenkomst van de mutualiteit”. Hierop staat het bedrag dat je niet terugbetaald kreeg door de mutualiteit en dat dus door schoolverzekering vergoed wordt. Bij de apotheker vraag je een apart attest voor de schoolverzekering. Al deze attesten voeg je bij de uitgavenstaat.

Afhandeling van het dossier

Het geneeskundig getuigschrift, bezorg je zo rap mogelijk terug op school. De uitgavenstaat breng je pas terug als alle bewijsstukken hebt van de gemaakte onkosten. Ook dat document zullen de medewerkers van het onthaal toevoegen in jouw dossier. Als je dossier geopend werd, krijgen wij een dossiernummer. Dit nummer heb je nodig als je vragen hebt over de uitbetalingen. Heb je vragen over de terugbetaling door de schoolverzekering, dan kan je altijd terecht bij onze medewerkers van het onthaal.

U kan de voorwaarden nalezen in het document ‘Algemene voorwaarden’. De verzekerde bedragen staan in de polis.

X