050 40 68 70 onthaal@olvh-brugge.be
  • OLVH - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  •         
  • OLVH - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  •         

Preventieve gezondheidszorg

“Het begeleidingsdomein preventieve gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid, groei en ontwikkeling van leerlingen te bevorderen en te beschermen, het groei- en ontwikkelingsproces op te volgen en tijdig risicofactoren, signalen, symptomen van gezondheids- en ontwikkelproblemen te detecteren.”

In onze school streven we naar een gezonde levensstijl. We doen dit zowel via gezonde voeding als via sport. Voor verplaatsingen nemen onze leerlingen zo veel als mogelijk de fiets. Dit is niet alleen gezond maar kost ook minder. In de refter worden gezonde maaltijden aangeboden. Er zijn ook suikervrije dranken te verkrijgen. Tijdens de pauzes krijgen de leerlingen de kans om te bewegen door bijvoorbeeld te voetballen of pingpong te spelen. Het departement sport van het leerlingenparlement voorziet tijdens de middagpauze sportactiviteiten en – competities. Jaarlijks is er een week van de sport. Activiteiten als ochtendgymnastiek en zumba worden dan aangeboden. 

We streven op school naar een hoge betrokkenheid. We zijn ervan overtuigd dat dit een stap is naar mentaal welbevinden. Onder andere via het leerlingenparlement kunnen de leerlingen actief participeren en mee hun stempel drukken op het schoolleven. Alle leerlingen van het eerste jaar krijgen daarnaast een peter of meter uit het zesde jaar. De leerlingen van het zesde jaar krijgen zo een grote verantwoordelijkheid maar ook de vrijheid om allerlei activiteiten te organiseren voor hun pete- of metekindjes. De leerlingen van het eerste jaar genieten onder andere van een peter en meter fuif, een nieuwjaarsactiviteit, sinterklaas en zoveel meer. 

Via allerlei projecten wordt er in en naast de lessen gewerkt aan vorming rond seksualiteit, preventie van alcohol- of drugsverslaving, EHBO opleiding, enz… Daarnaast is veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer is een jaarlijks terug kerend aandachtspunt. 

 

X