050 40 68 70 onthaal@olvh-brugge.be
  • OLVH - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  •         
  • OLVH - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  •         

Psychisch en sociaal functioneren

“Het begeleidingsdomein psychisch en sociaal functioneren heeft tot doel het welbevinden van de leerling te bewaken, te beschermen en te bevorderen waardoor de leerling op een spontane en vitale manier tot leren kan komen en zich kan ontwikkelen tot een veerkrachtige volwassene.”

In de huiselijke sfeer van de kleine school is het mogelijk meer oog te hebben voor de mens achter elke leerling. De hartelijke maar toch besliste benadering en begeleiding van leerlingen leidt tot een betere ontplooiing en bevordert zelfrespect en discipline. Het tijdig opmerken van, en de zorgzame aandacht voor leerlingen in probleemsituaties voorkomen het verergeren van de problemen en bespoedigen de oplossing ervan.
Een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen helpen de jongere plezier beleven aan nieuwe contacten, aan nieuwe uitdagingen. Het juiste schoolklimaat kan dit bevorderen.
In deze sfeer van openheid en verdraagzaamheid kunnen volwassenen, die een voorbeeldfunctie hebben, en jongeren elkaar kansen bieden om hoopvol te evolueren en te groeien als persoon.

Er zijn veel factoren die het schoolklimaat helpen bepalen. We kiezen ervoor om veel aandacht te geven aan o.a. de inschrijving en het onthaal van leerlingen en hun ouders, de begeleiding van leerlingen zowel individueel als in groep en activiteiten te organiseren die het welbevinden bevorderen. 

X