050 40 68 70 onthaal@olvh-brugge.be
  • OLVH - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  •         
  • OLVH - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  •         

Onderwijsloopbaan

“Het begeleidingsdomein onderwijsloopbaan heeft tot doel de leerling te ondersteunen om voldoende zelfkennis te ontwikkelen, om inzicht te verwerven in de structuur van en de mogelijkheden binnen onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt en om adequate keuzes te leren maken op school en daarbuiten.”

Werken en spreken over de onderwijsloopbaan gebeurt al voor de inschrijving van de leerling op school. Op de infoavond voor ouders van het zesde leerjaar wordt de structuur van het middelbaar onderwijs voorgesteld. Tijdens de infoavond eind september voor de ouders van onze eerstes wordt opnieuw over de onderwijsloopbaan gesproken.

Voor de eerstes, tweedes, vierdes en zesdes wordt gewerkt met een keuzebegeleidingsplan. In alle jaren kunnen heroriënteringsgesprekken plaatsvinden n.a.v. resultaten, klassenraadbesprekingen, oudercontacten e.d.

X