050 40 68 70 onthaal@olvh-brugge.be
  • OLVH - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  •         
  • OLVH - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  •         

Afwezigheden en ziekte

Ben je ziek, dan vragen we dat je ouders of opvoeders de school hiervan telefonisch op de hoogte brengen.
Als je afwezigheid niet gemeld werd, belt de school je ouders of opvoeders op.
Kom je terug naar school, dan breng je onmiddellijk je ziektebriefje mee. Dit is ofwel een doktersbriefje of één van de vier briefjes uit je agenda (bij een afwezigheid van maximum 3 dagen) dat door je ouders ingevuld en ondertekend wordt.
Als de vier briefjes in de agenda opgebruikt zijn, heb je voor elke afwezigheid omwille van ziekte, ook al is het maar één dag, een doktersattest nodig.

Als je ziek wordt en in de loop van de dag, dan ga je naar het onthaal. In overleg wordt gezocht naar de beste oplossing. Ook indien je naar huis kan/mag gaan heb je een briefje nodig om je afwezigheid te verantwoorden. 

Als je om een persoonlijke reden niet naar school kunt komen, dan vragen je ouders hiervoor op voorhand – via de schoolagenda – schriftelijk toestemming mét opgave van de reden. De directie kijkt na of er toestemming gegeven kan worden.

X