050 40 68 70 onthaal@olvh-brugge.be
  • OLVH - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  •         
  • OLVH - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  •         

School- en ouderraad

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit een afvaardiging van de leerlingen, ouders, personeelsleden en de lokale gemeenschap. De voorzitter van de schoolraad is meneer Olivier Machiels. Wie meer informatie wil over de schoolraad kan terecht op de smartschoolpagina van de school of meneer Machiels contacteren olivier.machiels@olvh-brugge.be

Ouderraad

Om van een duurzame schoolgemeenschap te spreken tracht OLVH breed te luisteren en te voelen. Zo verkrijgt onze school een solide draagvlak, opgebouwd vanuit zijn basis. De ouderraad heeft hierin naast enkele andere organen een belangrijke rol. Een 5 – tal keer per jaar komt onze ouderraad samen om van ideeën te wisselen. Er worden heel diverse items besproken en afgetoetst: komende en afgelopen activiteiten, gebeurtenissen, belangrijke beleidskeuzes, financiële implicaties, …   Verder organiseert de ouderraad jaarlijks de OLVH – quiz met als doel onze schoolgemeenschap te verbinden. Indien jou dit zinvol lijkt om bij te dragen (structureel of adhoc) contacteer dan graag de voorzitter van onze ouderraad via ouderraad@olvh-brugge.be 

 

 

X