050 40 68 70 aso@olvh-brugge.be
  • OLVH ASO - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  • OLVH ASO - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries

School- en ouderraad

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit een afvaardiging van de leerlingen, ouders, personeelsleden en de lokale gemeenschap. De voorzitter van de schoolraad is meneer Olivier Machiels. Wie meer informatie wil over de schoolraad kan terecht op de smartschoolpagina van de school of meneer Machiels contacteren olivier.machiels@olvh-brugge.be

Ouderraad

OLVH is heel trots op de goed werkende ouderraad. Een vijftal keer per jaar komen we met een groepje ouders samen om het schoolleven te bespreken. Dit kan gaan over activiteiten die gepland zijn of geëvalueerd worden. Vaak wordt het advies gevraagd bij belangrijke beleidskeuzes. De ouderraad organiseert de OLVH quiz en ondersteunt op de opendeurdag en infoavonden. Ieder jaar is er een feest om de leden van de ouderraad te bedanken. 
Wie meer wenst te weten over de ouderraad kan de voorzitter contacteren chris.witdouck@telenet.be

 

 

X