050 40 68 70 onthaal@olvh-brugge.be
  • OLVH - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  •         
  • OLVH - Doornstraat 3 - 8200 Sint-Andries
  •         

Lessentabel 3de graad – 5de jaar Finaliteit Doorstroom

 

Mod. talenEconomie -
Mod. talen
Economie -
Wiskunde
Mod.talen -
Wetensch.
Wetensch. -
Wiskunde
5e jaar
BASISVORMING
Geschiedenis2u2u2u2u2u
Godsdienst2u2u2u2u2u
Lichamelijke opvoeding2u2u2u2u2u
OLVH+1u1u1u1u1u
Nederlands4u4u4u4u4u
Taaltech. - taalredactie1u----
Duits2u2u-2u-
Engels3u3u2u3u2u
Frans5u3u3u3u3u
Spaans2u----
Wiskunde2u3u6u4u6u
Economie-4u4u--
Aardrijkskunde1u1u1u1u1u
Biologie---1u1u
Chemie---2u2u
Fysica---2u2u
Informaticawetenschappen-----
Natuurwetenschappen2u2u2u--
COMPLEMENTAIR
Esthetica1u1u1u1u1u
Bio+---1u1u
Duits+1u----
Eco+-1u1u--
Geo+----1u
KEUZEGEDEELTE
keuze1keuze2keuze1keuze2keuze1keuze2keuze1keuze2keuze1keuze2
Duits----1u---1u-
Mens en maatschappij1u-1u---1u---
Latijn-2u-2u-2u-2u-2u
Aantal lesuren/week32u33u32u33u32u33u32u33u32u33u

Lessentabel 3de graad – 5de jaar Finaliteit Doorstroom

 

5de jaar finaliteit doorstroom – Moderne talen

5de jaar finaliteit doorstroom – Economie / Moderne talen

5de jaar finaliteit doorstroom – Economie / Wiskunde

5de jaar finaliteit doorstroom – Moderne talen / Wetenschappen

5de jaar finaliteit doorstroom – Wetenschappen / Wiskunde

Mod. talen
5e jaar
BASISVORMING
Geschiedenis2u
Godsdienst2u
Lichamelijke opvoeding2u
OLVH+1u
Nederlands4u
Taaltech. -
taalredactie
1u
Duits2u
Engels3u
Frans5u
Spaans2u
Wiskunde2u
Aardrijkskunde1u
Natuurwetensch.2u
COMPLEMENTAIR
Esthetica1u
KEUZEGEDEELTE
keuze1keuze2
Mens en
maatschappij
1u-
Latijn-2u
Aantal lesuren/week32u33u
Economie -
Mod. talen
5e jaar
BASISVORMING
Geschiedenis2u
Godsdienst2u
Lichamelijke opvoeding2u
OLVH+1u
Nederlands4u
Duits2u
Engels3u
Frans3u
Wiskunde3u
Economie4u
Aardrijkskunde1u
Natuurwetensch.2u
COMPLEMENTAIR
Esthetica1u
Eco+1u
KEUZEGEDEELTE
keuze1keuze2
Mens en
maatschappij
1u-
Latijn-2u
Aantal lesuren/week32u33u
Economie -
Wiskunde
5e jaar
BASISVORMING
Geschiedenis2u
Godsdienst2u
Lichamelijke opvoeding2u
OLVH+1u
Nederlands4u
Engels2u
Frans3u
Wiskunde6u
Economie4u
Aardrijkskunde1u
Natuurwetensch.2u
COMPLEMENTAIR
Esthetica1u
Eco+1u
KEUZEGEDEELTE
keuze1keuze2
Duits1u-
Latijn-2u
Aantal lesuren/week32u33u
Mod.talen -
Wetensch.
5e jaar
BASISVORMING
Geschiedenis2u
Godsdienst2u
Lichamelijke opvoeding2u
OLVH+1u
Nederlands4u
Duits2u
Engels3u
Frans3u
Wiskunde4u
Aardrijkskunde1u
Biologie1u
Chemie2u
Fysica2u
COMPLEMENTAIR
Esthetica1u
Bio+1u
KEUZEGEDEELTE
keuze1keuze2
Mens en maatschappij1u-
Latijn-2u
Aantal lesuren/week32u33u
Wetensch. -
Wiskunde
5e jaar
BASISVORMING
Geschiedenis2u
Godsdienst2u
Lichamelijke opvoeding2u
OLVH+1u
Nederlands4u
Engels2u
Frans3u
Wiskunde6u
Aardrijkskunde1u
Biologie1u
Chemie2u
Fysica2u
COMPLEMENTAIR
Esthetica1u
Bio+1u
Geo+1u
KEUZEGEDEELTE
keuze1keuze2
Duits1u-
Latijn-2u
Aantal lesuren/week32u33u
X